Låt oss skapa din berättelse tillsammans!

solding3Jag är skribent och skriver texter som lyfter dig och din verksamhet; texter som kan synas på webbsidor, i sociala media eller i trycksaker.

Jag är van intervjuare och älskar att lyssna på och gestalta andras berättelser.

Jag är redaktör med god vana att producera och projektleda till exempel större trycksaker, nyhetsbrev och tidningar.

Dessutom är jag språknörd som gärna redigerar och språkgranskar andras texter, för att skapa en tydlig helhet.

Ibland lånar jag även ut min röst. Hittills har det mest handlat om inläsningar till utbildningsfilmer, men jag hoppas snart kunna medverka i eller producera en podd.