Låt oss skapa din berättelse tillsammans!

solding3Jag är skribent och skriver texter som lyfter dig och din verksamhet; texter som kan synas på webbsidor, i böcker eller i trycksaker.

Jag är van intervjuare och älskar att lyssna på och gestalta andras berättelser.

Jag är redaktör med stor rutin att producera och projektleda större trycksaker, nyhetsbrev och tidningar.

Dessutom är jag språknörd som gärna redigerar och språkgranskar andras texter, för att skapa en tydlig helhet.

Ibland lånar jag även ut min röst. Hittills har det handlat om inläsningar till utbildningsfilmer, framåt vill jag producera en podd.