Hur arbetar vi långsiktigt med unga arbetslösa?

Malmö stad har gjort ett antal satsning för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Malmö. Satsningen Unga i Malmö innehöll åtta olika projekt, varav Malmö högskola har utvärderat två: SEF Unga och Unga i Fokus. Under våren arrangerade Malmö högskola och Malmö stad en seminariedag, därefter togs en populär rapportskrift fram. Jag intervjuade två av seminariets talare och var med och redigerade rapporten språkligt. En av huvudfrågorna var hur arbetet med unga arbetslösa kan bli mer långsiktigt istället för att, som ofta är fallet, präglas av olika kortsiktiga projekt. Läs rapporten här.