Affärsutvecklare lär mer om sociala företag

Hur ska sociala företag drivas och finansieras? Okunskapen kring detta är ofta stor och av den anledningen har Mötesplats Social Innovation precis inlett en utbildningssatsning tillsammans med Malmö högskola, ALMI Företagspartner Skåne, Ungas Innovationskraft, VINNOVA och Tillväxtverket. Läs mer om satsningens första seminarium den 24 januari här. Tina Kaikkonen och Jan-Erik Bengtsson från Tillväxt Malmö var två av dem som delade med sig av sin kunskap i Malmö.

img_1522