Malmö högskola satsar på adjunkter

Under 2012 var Ordspråk textredaktör för en bok som beskriver Malmö högskolas satsning på sina adjunkter. De som följt utbildningen ville avsluta kursen med att ge ut en bok, där deras projektarbeten och/eller något som de lärt sig sig under denna tid lyftes fram. Jag agerade textcoach och redigerare samt gjorde några intervjuer. Ett roligt uppdrag som nu resulterat i en bok –Adjunkt i Malmö: Med fokus på lärande. Jonny Andersson på Jadesign har formgett boken, som presenterades vid en releasefest på högskolan den 1 februari.

adjunktbok