BostadsNytt till Svedalahems hyresgäster

Ordspråk arbetar sedan tio år tillbaka med Svedalahem. Tre gånger om året ser jag till att deras nyhetsbrev BostadsNytt når deras hyresgäster. Här blandas texter om stort och smått, med fokus på boendefrågor och vad som är på gång inom Svedalahem. Peter Mårtensson på Designoffice står för formgivningen. Årets första nummer delas ut nu före påsk och finns att läsa även på deras hemsida. Där ligger förresten samtliga nummer som getts ut hittills. Ta en titthär.