Hur halverar vi koldioxidutsläppen i våra städer?

Volvo Lastvagnar vill halvera kodioxidutsläppen i våra storstäder. Ett sätt att nå dit är, enligt dem, att påskynda utvecklingen av godstransportsystemen. Den 26-29 augusti deltar Volvo Lastvagnar med denna utmaning i ACSI Camp i Malmö. Under fyra intensiva dagar samlas ett hundratal personer från hela världen för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Läs mer om ACSI Camp på Mötesplats Social Innovation