Ny ABC om sociala investeringar

Att investera i en fastighet och skriva av den över lång tid är vedertaget. Men en investering i en social åtgärd, till exempel en satsning på utslagna barn i skolan, ska helst räknas hem samma budgetår och inom den egna förvaltningen. Varför tänker vi inte mer långsiktigt när det gäller sociala investeringar? Vad är en social investeringsfond och hur gör man för att etablera en sådan? Läs de texter som jag och Erika Augustinsson skrivit i den ABC om sociala investeringar som lanseras i dag av Mötesplats Social Innovation, MSI. Du kan ladda ned den i sin helhet här eller läsa mer om den på MSI:s webbplats.