Hållbart personligt engagemang

csrlunch

 

 

 

 

 

 

 

I dag åt jag lunch på före detta Magistratsskolan, intill Triangeln i Malmö. CSR Forum bjöd in till lunchmöte där Catja Appelros (hållbarhetschef på E.ON Sverige), Greg Dinizian (vd Victoria Park) och Cecilia Sjöholm (kommunikationchef Procordia) berättade om hur deras personliga engagemang för hållbarhet bidragit till CSR-arbetet och affärsnyttan inom respektive företag.

De bidrog alla tre med sina definitioner av begreppet engagemang. Vi fick klart för oss att det kan handla om allt från magkänsla och intuitiva känslor till att koppla in hjärnan och skapa mer analytiska beslut. Och just kombinationen, den mellan hjärta och hjärna, är att föredra om du vill att ditt engagemang ska bli hållbart och långsiktigt.

“Entusiasm räcker inte, det du gör måste också vara genomtänkt”, sa Greg Dingizian. Cecilia menade att en kombination av flera personers engagemang, sunt förnuft, kloka omdöme samt ett professionellt arbetssätt kan skapa en bra grogrund för ett gott företagsklimat. Catja å sin sida menade att långsiktiga mål och visioner är bra för att styra diskussioner och företagskulturen. Då behöver inte engagemanget bli så personberoende, utan kan räcka över tid.

De menade också att utan detta engagemang, utan drivet att vilja förändra och viljan att göra skillnad, skulle de inte vara där där är i dag och inte arbeta med de frågor de gör. För att kunna bidra på bästa vis menade Catja Appelros att det gäller att fundera över dels vad man är bra på och dels vad man bäst kan bidra med. Utifrån detta kan var och en skapa sin plattform eller söka det mest lämpliga arbetet.

Mot slutet snuddade diskussionen kring frågan om trovärdighet och förtroende. Och om företag är samhällsaktörer eller inte. “Självklart är företag en del av samhället. Och det vi kommunicerar är det vi gör”, sa Greg. Cecilia fyllde i och menade att förtroende skapas på flera plan. “Det handlar för det första om att skapa en plattform internt, för det andra om att skapa bra relationer och för det tredje gäller det att säga det du gör.”

Med både nya och gamla insikter och kontakter vandrade vi ut i den vackra och av släpsol värmda novemberonsdagen. Att alla inte menar samma sak med begreppet hållbart och att det finns skilda meningar om vad som är hållbart kontra lönsamt framkom idag, som så många gånger förr. Men diskussionen fortsätter.