Hur vill du bli bemött?

De som arbetar inom vården möter dagligen många människor och arbetar ofta under stress. Relationerna med kollegorna och det egna tålamodet sätts på prov, speciellt i mötet med de patienter som är missnöjda med hur de blir bemötta. Samtidigt vill allt färre unga utbilda sig till undersköterskor. Den här situationen bestämde sig  Kommunförbundet Skåne och Vård- och omsorgscollege i Skåne för några år sedan att försöka ändra på.

1621760_656294227761316_536806315_nVia projektet MÖTAS, som finansierats av Europeiska Socialfonden, har de satsat stort på utbildning inom bemötande och utbildning av handledare. Via Tranquist Utvärdering AB fick Ordspråk i uppdrag att skriva texter till en samlande skrift om projektet. Vilket i sin tur gav mig möjlighet att komma ut på flera vårdarbetsplatser i Skåne och möta inspirerande människor samt göra givande intervjuer och reportage. Fotograf Leif Johansson har tagit de fina bilderna. Här kan du se resultatet.