Kommunpolitik, entreprenörskap och jämlik hälsa

FullSizeRenderJag har skrivit om det förut, men här kommer det igen: en av de största fördelarna med mitt jobb som fri skribent är att jag hela tiden får möjlighet att lära mig så mycket nytt. Och det dessutom ofta inom skiftande områden och tillsammans med många trevliga människor.

Under hösten 2014 och början av 2015 har jag arbetat med flera ganska stora projekt. I dagarna har de flesta av dem avslutats och den berömda tomheten sätter in. Nu har dock även formgivare, tryckerier, fotografer och filmare gjort sitt och de olika jobben börjar trilla in i tryckt, filmat eller “webbifierat” format. Här kommer därför lite fredagsskryt och en möjlighet för den som vill se vad jag gjort de senaste månaderna att ta sig en titt:

Tillsammans med Fridha Henderson på Didacta har jag tagit fram en tidning/broschyr om Alvesta kommun, Mera Alvesta. Här presenterar vi deras nyvalda politiker och försöker beskriva hur kommunen fungerar.

På uppdrag av Malmö högskola har jag deltagit i arbetet att ta fram en film om deras satsning på entreprenörskap inom högre utbildning. Läs mer om satsningen och kolla gärna in filmen. Jag är “dold” intervjuare och har varit med och arbetat fram filmens upplägg.

Ett annat uppdrag från Malmö högskola som jag varit involverad i är den nu publicerade agendan om jämlik hälsa. Jag har redigerat rapportförfattarnas texter, närvarat vid och dokumenterat deras workshops samt i allmänhet försökt bidra till att skapa en så tydlig och lättbegriplig rapport som möjligt. Läs gärna mer om satsningen och ladda ned agendan.