Nytt år och tid för reflektion

När ett år möter ett nytt uppskattar jag möjligheten att fundera. Se framåt och blicka bakåt. Vad har jag gjort, vad gick bra och vad kunde ha gjorts annorlunda? Vad hoppas jag på inför det nya och ännu oskrivna året? Jag gör inga dokument eller stora åthävor av detta, men tycker ändå om att ägna lite tid åt att summera och försöka tänka lite framåt.

2017 har varit ett bra år för Ordspråk, på många vis. Spännande uppdrag tillsammans med både gamla och nya kunder. Jag har varit redaktör, skribent och levererat röstjobb. Flera större trycksaker, rapporter, tidningar och en bok är delar av resultatet.

Det tryckta och skrivna har varvats med intervjuer och möten som bland annat resulterat i ett antal digitala nyhetstexter, framför allt till blivande  Malmö universitets webbplats och även några stycken till en av årets nytillkomna uppdragsgivare: K2. Att på det här sättet få sätta sig in i nya ämnen och pratat med människor som är insatta och engagerade i olika ämnen är något jag tycker om. Under våren var jag även redaktör och skribent till en jubileumsskrift om Centrum för sexologi och sexualitetsstudier som fyllt tre år.

Året började i hållbarhetens tecken, med en hållbarhetsrapport åt Kraftringen, ett kommunägt energibolag. Och året slutar på samma sätt, fast denna gång med en integrerad års- och hållbarhetsredovisning åt LKF som just nu är under produktion. Båda två Lundabaserade kommunägda bolag som det varit och är roligt att samarbeta med. Åt LKF har jag också i några års tid agerat skribent till deras tidning 72 kvadrat, som riktar sig till alla deras hyresgäster. En riktigt fin kundtidning vars redaktion det är stimulerande att få vara en del av.

Mötesplats Social Innovation publicerade i höstas boken 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige. Boken lanserades under deras konferens Social Innovation Summit i november. Mitt bidrag var fem längre reportage, en rad kortare samt att jag redigerat så gott som alla texter och korrekturläst hela boken. Ett mycket roligt uppdrag!

Mellan skriv-varven plockar jag fram min mikrofon och läser in manus, som sedan blir berättarrösten till olika utbildningsfilmer som mina kontorsgrannar Didacta producerar åt Gleerups. Ett roligt, spännande och ibland svårt uppdrag. En toppenbra omväxling till redaktörskapet, intervjuandet och tangentbords-knattret.

Nåväl. Det var det gångna året. Nu ser jag fram emot 2018, då jag hoppas få möjlighet att lära mig ännu mer, möta och samarbeta med inspirerande människor och i bästa fall kunna göra lite skillnad för dem jag möter och skriver för. Gott nytt år! Var snälla och nyfikna!