Berättelser som syns och hörs

Att berätta en historia kan göras på olika vis och i olika kanaler.

Från att ha varit renodlad skribent börjar jag intressera mig för rörliga och röstburna medier. Under de senaste åren har jag bland annat agerat redaktör, intervjuare eller manusförfattare vid några filmproduktioner.

Jag har också lånat ut min röst och läst in manus till undervisningsfilmer, i samarbete med mina kontorskollegor på Didacta.

Nästa steg är att producera en podcast på uppdrag åt någon av mina uppdragsgivare.