Kategoriarkiv: Social innovation

ACSI 2013 är igång

Under fyra dagar (26-29 augusti) tar 100 personer sig an tio utmaningar med fokus på hållbar stadsutveckling. De arbetar i grupper, där de tillsammans tar fram tio prototyper. I går inleddes ACSI 2013 i Malmö, läs den text jag skrev för Mötesplats Social Innovation här.

Hank Kune inleder ACSI 2013.

Ny ABC om sociala investeringar

Att investera i en fastighet och skriva av den över lång tid är vedertaget. Men en investering i en social åtgärd, till exempel en satsning på utslagna barn i skolan, ska helst räknas hem samma budgetår och inom den egna förvaltningen. Varför tänker vi inte mer långsiktigt när det gäller sociala investeringar? Vad är en social investeringsfond och hur gör man för att etablera en sådan? Läs de texter som jag och Erika Augustinsson skrivit i den ABC om sociala investeringar som lanseras i dag av Mötesplats Social Innovation, MSI. Du kan ladda ned den i sin helhet här eller läsa mer om den på MSI:s webbplats.

ACSI Camp i Malmö lockar många aktörer

I slutet av augusti samlas ett hundratal personer från hela världen i Malmö för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Frågor som hur kultur kan vara en hållbar drivkraft, hur vi kan hitta nya metoder för lokal demokrati samt hur vi kan stimulera människors initiativ- och utvecklingskraft kommer att diskuteras under fyra intensiva dagar. Läs några av mina texter om detta på Mötesplats Social Innovations webbplats.

Hur halverar vi koldioxidutsläppen i våra städer?

Volvo Lastvagnar vill halvera kodioxidutsläppen i våra storstäder. Ett sätt att nå dit är, enligt dem, att påskynda utvecklingen av godstransportsystemen. Den 26-29 augusti deltar Volvo Lastvagnar med denna utmaning i ACSI Camp i Malmö. Under fyra intensiva dagar samlas ett hundratal personer från hela världen för att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Läs mer om ACSI Camp på Mötesplats Social Innovation

Ny inspirationskatalog om trygghetsbostäder för äldre

Under stora delar av hösten 2012 arbetade Ordspråk med en publikation som lanseras i dagarna: en inspirationskatalog om trygghetsbostäder för äldre. Jag har varit redaktör och skrivit så gott som samtliga texter. VINNOVA, Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation har varit mina uppdragsgivare. Leif Johansson på XRAY Foto har tagit bilderna och Jonny Andersson på Jadesign står för formen. Ladda ner katalogen här eller beställ den här.